Панорама Сан Морица

dsc00069.jpg

На панораме можно разглядеть отели Carlton, Hilton и т.п.